سردار شهید حاج محمد طاهری

سردار شهید حاج محمد طاهری

img_20161111_162446ما کربلا را با خواری و ذلت نمیخواهیم ما نسل آزادیم ، میجنگیم ، باید رژیم بعث سرنگون بشود . بعد که سرنگون شد آن وقت هست که صفا دارد کربلا …….
از سخنرانی سردار شهید حاج محمد طاهری در جبههارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید