🎥 رهبری و اشتباه «کاهش فرزند آوری» دهه ۷۰

🎥 رهبری و اشتباه «کاهش فرزند آوری» دهه ۷۰

فتوکلیپ 🎥 رهبری و اشتباه «کاهش فرزند آوری» دهه ۷۰
✅ اعتراف به اشتباه ها و تلاش برای تصحیح خطاها رفتار نادری هست
و چیزی نیست که بتونید در عملکرد همه رهبران جهان پیدا کنید.

محدودیت افزایش بچه از اواسط دهه ی ۷۰ باید متوقف میشد.
این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم اند، خود بنده ی حقیر هم در این اشتباه سهیم ام. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.

در اوایل کار این تصمیم درستی بود و لازم هم بود، یک تصمیمِ زمان‌دار گرفتیم، اما در ادامه زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید.

بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال.
بعد حالا به ما گزارش میدهند که آقا جامعه‌ی ما در آینده‌ی نه چندان دوری، جامعه‌ی پیر خواهد شد؛
این چهره‌ی جوانی که امروز جامعه‌ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد. خب این یک تحدیده دیگه باید توسط همه جدی گرفته بشه

متن سخنرانی رهبری رو توجه بکنید: تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف میشد.


یکی از مهمترین موجودی‌های باارزش ما، همین نسل جوانِ تحصیلکرده است.
نسل جوان تحصیلکرده، هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد.
من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛
یکی از خطاهائی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیم هستم – این مسئله‌ی تحدید نسل از اواسط دهه‌ی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد.

البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ی ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود.

عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ی حقیر هم در این اشتباه سهیم ام.
این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد.

با این روند کنونی اگر ما پیش برویم – من چندی پیش هم در ماه رمضان در سخنرانی گفتم – کشور پیر خواهد شد.
خانواده‌ها، جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند.
این محدود کردن فرزندان در خانه‌ها، به این شکلی که امروز هست، خطاست.
این نسل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده‌ی این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه‌ی مشکلات کشور را اینها حل میکنند؛
با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان هست،
و با استعدادی که در ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.

سفارشات رهبری درباره فرزندآوری: https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2630

فرزندآوری در بیان رهبری: https://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=5151

بیشتر بخوانید: آیا تبیان فیلتر خواهد شد؟

🎥 رهبری و اشتباه «کاهش فرزند آوری» دهه ۷۰


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها