یک دقیقه برای یک عمر : کفایت های شناختی

یک دقیقه برای یک عمر : کفایت های شناختی

ویژگی های شناختی داوطلبان ازدواج در امر کفویت از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع از جمله مهم ترین شاخص ها، قابلیت ها و شایستگی های همسری، احراز کفایت های شناختی است. مولفه های اصلی ویژگی های شناختی، هوشمندی رشد عقلانی، دانش عمومی، سطح تحصیلات، نگرش ها و بازخوردها و بینش اجتماعی است. افراد عقب ماندۀ ذهنی به لحاظ عدم توان تشخیص فلسفه و هدف ازدواج و تعهدات و مستولیت های متقابل زندگی زناشویی و ناتوانی در پذیرش مسئولیت ادارۀ خانواده به صورت مستقل و نیز عدم برخورداری از کفایت های لازم و کافی در امر فرزندآوری و فرزند پروری، مجاز به ازدواج نیستند. بنابراین داوطلبان ازدواح و خانواده های ذی ربط باید از هوشمندی طرف مقابل اطمینان داشته باشند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید