یک دقیقه برای یک عمر : ما مهم نیستیم !!

یک دقیقه برای یک عمر : ما مهم نیستیم !!

هیئت ظاهر و شکل و قیافۀ فرد می تواند از جهات مختلف می تواند مورد توجه طرف مقابل قرار گیرد. به طور کلی در این ارتباط مسائل و مواردی از قبیل اندازۀ قد، رنگ چهره، رنگ چشم، رنگ موی سر، چاقی و لاغری و … معمولا مورد توجه داوطلبان ازدواج و نزدیکان ایشان واقع می شود. بدیهی است که در این زمینه مقبولیت و مطلبویت قیافۀ فرد از نظر دختر و پسر داوطلب است که اهمیت دارد و نظریات اعضای خانواده و نزدیکان، نباید موجبات ایجاد تردید های غیر ضروری در پذیرش متقابل گردد. به عبارت دیگر چنان چه دختر و پسر هیئت ظاهر طرف مقابل را پذیرفتند، شایسته نیست دیگران در این ارتباط، اظهار نظرهای متفاوت و بعضا متناقض بنمایند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید