یک دقیقه برای یک عمر : ماکت

یک دقیقه برای یک عمر : ماکت

شخصیت بالغ در فرایند نامزدی به زمان اندک اکتفاء نمی کند. ضرورت بلند مدت این امر از این روست که تا وقتی که در جلسات مختلف و پیوسته در جریان عقاید نامزدتان قرار نگیرید و پرسش های اساسی مطرح نکنید، نمی توانید او را بشناسید. این دوران ماکت زندگی زناشویی است. دختر و پسر بالغ در پس همین ارتباطات به درصدی از عادات، نگرش ها و رفتارهای نامزد خود پی می برند و جوانب و ابعاد مختلف شخصیت او را در شرایط و مکان های مختلف برداشت می کنند. با رعایت طول زمان در دوران نامزدی در می یابید که در حوزۀ سبک زندگی ، عقاید و منش ها و رفتارها و حتی پابندی ها چند درجه با طرف مقابل اختلاف دارید و چند درصد نیز با او هم سخن هستید.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید