یک دقیقه برای یک عمر : فقط تو !!

یک دقیقه برای یک عمر : فقط تو !!

همۀ ما می دانیم انسان شیفتۀ زیبایی است. همه گل های زیبا را دوست دارند ، لباس های خوشگل را می پسندند و دوست می دارند که خود نیز زیبا باشند. اما فراموش نکنید همین مفهوم به شدت نسبی می باشد. بنابراین در ازدواج تنها اهمیت دارد که شریک ازدواج تان را بپسندید و برایتان آرامش بخش باشد و او هم همین حالت را نسبت به شما داشته باشد و نظر هیچ کس دیگر اهمیتی ندارد. بنابراین نگران نباشید و قدری نیز از ایده آل های خود بکاهید تا بتوانید یک شریک زندگی خود بیابید که در ملاک های ظاهری مانند زیبایی اندام و چهره هم طراز خودتان باشد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید