یک دقیقه برای یک عمر : روش گوش دادن

یک دقیقه برای یک عمر : روش گوش دادن

در تعاملات میان فردی، گوش دادن اهمیت زیادی دارد. ما می توانیم بدون ابراز هرگونه نشانه ای دالّ بر گوش دادن، به حرف های همسر خود گوش دهیم؛ امّا بهتر است این موضوع را به او نشان دهیم. برخی علایم غیرکلامی که نشان دهنده ی توجه ما به سخنان همسر است، عبارت است از:۱٫ لبخندهای مناسب ۲٫ تماس چشمی مستقیم ۳٫ منعکس کردن ابرازهای چهره ای سخن گو به منظور بازگردانی پیام های هیجانی او و همدلی با وی ۴٫ اتخاذ وضعیت بدنی که نشانگر توجه ما است. هنگام گوش دادن به سخن همسر، باید با تمام وجود به او توجه کنیم و ضمناً از استفاده نامطلوب از گوش دادن همچون مچ گیری، خرده گیری و … نیز بپرهیزیم.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید