یک دقیقه برای یک عمر : رتبۀ اول

یک دقیقه برای یک عمر : رتبۀ اول

جمال و زیبایی و جذبه را در ازدواج نمی‌توان نادیده گرفت اما نباید به عنوان بزرگ‌ترین هدف ازدواج محسوب شود به طوریکه ایمان و عقل و اخلاق و عفت و نجابت را تحت‌الشعاع قرار دهد، بلکه هنگام انتخاب همسر باید ابتدا دنبال ایمان و دین‎داری و اخلاق و عقل رفت، بعد از احراز اینها زیبایی و جمال نیز کمال محسوب می‌شود و چه بهتر که واجد این کمال باشد. ولی اگر امر دایر شد بین انتخاب همسری که زیبا باشد ولی فاقد دین‌داری یا اخلاق نیک یا عقل، و بین همسری که واجد اینها ولی فاقد زیبایی باشد، ترجیح با آنهاست و نباید زیبایی صرف را میزان انتخاب قرار داد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید