یک دقیقه برای یک عمر : دست به دامن مادر !

یک دقیقه برای یک عمر : دست به دامن مادر !

جمال و زیبایی در همسر یک مزیت واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برای تشخیص زیبایی راه های مختلفی وجود دارد. از جمله این که یک زن یا چند زن مورد اعتماد را ، مانند مادر یا خواهر یا یکی از خویشان نزدیک یا یک زن مورد اعتماد دیگر را برای دیدن انتخاب کند و بفرستند تا زن مورد نظر را خوب ببیند و خصوصیات اش را برای او توضیح دهند، در صورتی که مورد اعتماد باشند می توان به سخن آن ها اکتفاء کرد. اما به هرحال اولویت این است که طرفین خود یکدیگر را ببینند چرا که زیبایی امری نسبی است و اختلاف برانگیز است.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید