یک دقیقه برای یک عمر : تصمیم کبری

یک دقیقه برای یک عمر : تصمیم کبری

ازدواج تصمیم کبرای هر دختر و پسری و یک انتخاب آزاد است؛ انتخابی که با سرنوشت و نمایشنامۀ زندگی شما رابطۀ مستقیم دارد. می توانید انتخابی بزرگ، مطلوب و عالی یا انتخابی بد و نادرست داشته باشید. امروزه ازدواج فقط یک تقدیر نیست. در گذشته های نه چندان دور، ازدواج تصمیم و سعادتی اجباری بود، اما بهتر است انسان امروزی به این پیوند بزرگ به دیدۀ انتخابی بزرگ و آزاد بنگرد. اگر انتخاب پسر یا دختر خوب و با کیفیت نباشد، باید در این مسیر از طرف انتخاب بد خوب، منتظر تحقیر، توهین، سرزنش و بی حرمتی باشد. اگر این انتخاب، آگاهانه نباشد، همۀ این ها همۀ این ها دیر یا زود اتفاق می افتند. حال توجه کنید که هر انتخابی، روان شناسی و معیارهای خاص خود را می طلبد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید