یک دقیقه برای یک عمر : تراضی

یک دقیقه برای یک عمر : تراضی

یکی از مسائل مهم در ارتباط با سن و تفاوت سنی خانم و آقا که می تواند مورد توجه قرار گیرد، به خصوص زمانی که اقا چندین سال بزرگتر از خانم باشد، رضایت مندی متقابل زن و شوهر در زندگی زناشویی است. رضایت مندی غریزی توسط طرفین(به ویژه خانم ها) در زندگی مشترک امری بسیار مهم و در خور توجه است. بنابراین به هنگام ازدواج در مواردی که آقا ۱۰ یا ۱۵ سال یا بیشتر بزرگ تر از خانم است، باید به این موضوع مهم در طول حیات مشترک و زندگی زناشویی در سال های آتی زندگی توجه داشت. چه بسا اختلافات جدی خانوادگی ، همسر گریزی ها، همسر ستیزی ها و ارتکاب رفارهای سازش نیافته و آسیب پذیری های فردی و خانوادگی در نتیجۀ عدم رضایت مندی متقابل در روابط مستمر و طولانی زناشویی پدیدار می شود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها