یک دقیقه برای یک عمر : اولویت بندی

یک دقیقه برای یک عمر : اولویت بندی

اصولا توجه به هیئت ظاهر و قیافۀ فرد نمی تواند به عنوان معیار اصلی مطرح باشد. در واقع در مقایسه با ویژگی ها و خصیصه های فکری و اخلاقی و جاذبه های روانی، صرف قیافۀ فرد نمی تواند نقش جدی و تعیین کننده ای در ازدواج موفق و آرامش زندگی داشته باشد. چه بسیار دختران و پسرانی که با شیفتگی فوق العاده در برابر شکل ظاهر فرد مورد نظر و به دور از هر گونه اندیشه و تحقیق دربارۀ ویژگی های اخلاقی و رفتاری وی، گرفتار حصار هیجان ها و کشش های نفسانی، با اصرار و لجاجت فراوان و قبول تعهدات غیر معقول و خارج از توان بالفعل و بالقوه ازدواج می کنند و متاسفانه چند صباحی بعد از ازدواج بعضا در همان دوران عقد و یا سال های نخست زندگی خواستار جدایی و طلاق می شوند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید