یک دقیقه برای یک عمر : ارزشهایمان !!

یک دقیقه برای یک عمر : ارزشهایمان !!

دخترها و پسرها ابتدا باید دربارۀ نظام ارزش های مذهبی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و … روشن باشند.این ارزش ها نگرش و رفتار فرد را مشخص می کنند. وقتی می گوئید دلم می خواهد که نامزدم با این و تقوا باشد ، باید معانی تمام واژه ها را مشخص کنید. ایمان و تقوا یعنی چه ؟ لازم است که چنین سوالاتی را مطرح کنید تا از تلۀ کلی گویی رهایی یابید. خیلی از سوء تفاهم ها از همین کلی گویی ها شروع می شوند. وقتی می گوئید همسرتان باید اجتماعی باشد، چه منظوری دارید ؟ توجه داشته باشید گاهی اوقات واژه های طرفین یکسان است و هر دو قبول دارند که [به عنوان مثال] باید اجتماعی باشند اما تعاریف هر یک از مفهوم «اجتماعی بودن» متفاوت است. باید نظام ارزشی خود را تشریح کنید.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید