کتاب‌های صوتی درباره کارآفرینان ایرانی

کتاب‌های صوتی درباره کارآفرینان ایرانی

در ادامه هشت کتاب صوتی تولید شده درباره کارآفرینان ایرانی در زمینه های مختلف، در سه بخش تقدیم شما می‌شود.

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(کتاب‌های صوتی درباره کارآفرینان ایرانی)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها