کار و کارگر در بیانات رهبری

کار و کارگر در بیانات رهبری

کار و کارگر در بیانات رهبری:پوسترهای تولیدی ما با محوریت «کار و کارگر در بیانات رهبری» را در ادامه ببینید

نگرش به کارگر

هوشیاری جامعۀ کارگر

می‌شود قدم برداشت

کار، تلاش و علم

بیشتر:
سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(کار و کارگر در بیانات رهبری)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها