کار آفرینان برتر(حسین فتاحی، امرسان)

کار آفرینان برتر(حسین فتاحی، امرسان)

سخنان فتاحی: (حسین فتاحی، امرسان)
-بارها از صفر شروع و نقطه اول را تجربه کرده ام.
شاید اگر به بزرگی مسائل فکر می‌کردم و خودم را در مقابل آنها کوچک می‌دیدم،
هرگز به جایی که الآن هستم نمی‌‌رسیدم
-اگر جوان ها در راستای علاقه خود و در مسیری هدفمند، پشنکار داشته باشند و از سختی ها نهراسند نتیجه کار و تلاش خود را خواهند دید

بیشتر:
فعالین کار آفرینی اجتماعی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها