پیش برد زندگی

پیش برد زندگی

ریشه های موفق نبودن یک زندگی مشترک را میتوان در لحظات شکل گیری اش یافت.

یکی از دلایلی که منجر به عدم موفقیت ازدواج میشود، عدم تفاهم جنسی زوجین است.

بخشی از این همسازی و تفاهم، با آزمایش های قبل از ازدواج روشن میشود، و بخش دیگرِ تفاهم جنسی، با مشاوره ی قبل از ازدواج روشن میشود، باید توجه داشت که مشاوره فقط برای وقتی نیست که مشکلی پیش آمده، بلکه برای پیش نیامدن مشکلات نیز به مشاور مراجعه میشود.

قبل از ازدواج، خودِ دو طرف، با استفاده از مشاور، باید درباره اهداف ازدواج توجیه شوند، از جمله ی آن اهداف، رابطه جنسی و جزییات آن و یا فرزندآوری و تعداد آنها است، و همینطور باید آموزش مدیریت جنسی را فرا بگیرند و به صورت کلی از اهداف و کارکردهای ازدواج آگاهی داشته باشند.

 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید