پیشران های سبک زندگی

پیشران های سبک زندگی

تلاوت قرآن

پیشران های سبک زندگی: اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علوّ معنوی هست.
راه سلامت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می‌کند.

دانشگاه

هدف دانشگاه فقط این نیست که معلومات به جوان بدهد؛ هدف، ساختن جوان است.

پیشران های سبک زندگی

قرآن و سعادت دنیا

پیشران های سبک زندگی

عقل

پیشران های سبک زندگی

بیشتر:
سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها