پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه: شبهه اول، درب چوبی یا پرده؟!

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

شبهه: در سالهای ابتدایی ظهور اسلام در شبهه جزیره عربستان ورودی خانه ها با حصیر و پارچه پوشانده میشد و اصلا درب چوبی مورد استفاده نبوده که بعد ادعا شود که در خانه حضرت زهرا را آتش زدند و آن اتفاقات افتاد پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ:
قرآن کریم در سوره مبارکه نور اشاره میکند که شما اجازه دارید از غذای خانه کسانی که کلید منزل آنها را دارید بخورید…
حال اگر خانه های آن زمان به جای درب، پارچه و حصیر داشتند آیا کلید در آن معنا دارد؟
پاسخ دوم:
در جلد ششم کتاب صحیح مسلم در صفحه ۱۰۵ آمده که پیامبر دستور داده بودند که شبها درها را ببندید.

پاسخ سوم:
همچنین در کتاب معتبر دیگر اهل سنت یعنی صحیح بخاری آمده است که: «راوی می گوید سوال کردم که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنسی بود؟» پاسخ می‎گیرد که: «یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است».
در اینجا دیگر تصریح شده که جنس درب خانه عایشه از چوب بوده. پس معلوم میشود که در آن موقع نیز درب چوبی وجود داشته.

شبهه دوم، غیرت حضرت علی علیه السلام / پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

چگونه امکان دارد حضرت علی (ع) که از غیور ترین مردان عرب است اجازه دهد همسرش در را باز کند؟

در صورتی که بین اعراب باز کرد در توسط زن امر ناپسندی بوده.
جواب:
اولا باز کردن درب توسط زنان حتی در حضور مرد عملی مخالف غیرت مردانه نبوده چنانکه در موارد متعددی داریم که پیامبر اکرم در خانه حضور داشتند و همسرشان درب را باز کرده که به عنوان مثال چند نمونه را ذکر میکنیم:

ابن عساکر در جلد چهل و دوم کتاب تاریخ دمشق آورده که:
پیامبر(ص) در خانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفتند: (یا ام السلمه قومی فافتحی له)؛ یعنی ( ای ام سلمه! برخیز و در را باز کن)

همچنین در جلد اول کتاب احتجاج طبرسی در صفحه ۲۹۲ آمده است که: روزی پیامبر(ص) در خانه نشسته بودند که حضرت علی(ع) در زدند و پیامبر(ص) به عایشه فرمود که: (افتحی له الباب) یعنی:(در را برای او باز کن).

همانطور که در این موارد ملاحظه کردید متوجه میشوید که باز کردن درب توسط زنان در حضور مردان عمل خلاف غیرت و خلاف عرفی نبوده و حتی در منزل پیامبر هم اتفاق می افتاده.

علاوه بر اینها حضرت زهرا اصلا در منزل را باز نکردند، ایشان فقط قصد داشتند با آنها صحبت کنند تا از کارشان منصرف شوند.

شبهه سوم، رفتار حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

چرا در ماجرای هجوم به منزل حضرت زهرا، امیرالمومنین هیچ اقدامی نکردند؟
اولا اینکه گفته میشود حضرت علی (ع) هیچ کاری نکردند صحیح نیست. ایشان وقتی آن اتفاقات را دیدند یقه عمربن خطاب را گرفتند و با مشت به صورت و گردن او زدند اما بعد از چند لحظه او را رها کردند و درگیری را ادامه ندادند.

این ادامه ندادن درگیری دو علت مهم داشت.
اولا پیامبر اعظم به امام علی (ع) وصیت کرده بودند که در این حادثه تلخ صبر کنند.
ثانیا: اگر امام علی دست به شمشیر میبردند در جامعه ی نوپای اسلامی اختلاف ایجاد میشد و دیری نمی انجامید که از پای در می آمد.
پس ایشان به خاطر حفظ نظام اسلامی و عمل به وصیت پیامبر در این حادثه خار را در چشم و استخوان را در حلقوم نگاه داشتند.

شبهه چهارم، در تقویم خبری از شهادت نبوده

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

حضرت زهرا به شهادت نرسیده اند بلکه با مرگ طبیعی از دنیا رفتند چرا که تا قبل از سال ۱۳۷۲ در تقویم ها در مورد از دنیا رفتن حضرت زهرا کلمه وفات نوشته شده بود و از آن به بعد تبدیل به شهادت شد.

پاسخ: تقویم ها کتاب های معتبر تاریخی نیستند و امکان اشتباه در آن زیاد است پس با استدلال به حرف تقویم ها نمیتوان این ادعا را اثبات کردن علاوه بر اینها وفات به معنای کلی از دنیا رفتن است و شامل شهادت هم میشود.

و همچنین ما در تاریخ منابع معتبری از اهل سنت و تشیع داریم که به شهادت حضرت زهرا و ماجراهایی که برای این بانوی بزرگوار افتاده اشاره کرده اند.

شبهه پنجم، زمان نامشخص / پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

از آنجایی که شهادت حضرت زهرا از اتفاقات بزرگ و مهم بعد از رحلت پیامبر است
این سوال پیش می آید که چرا تاریخ شهادت ایشان به صورت دقیق مشخص نیست
و دو تاریخ مختلف برای شهادت ایشان نقل شده است.

پاسخ این سوال به منابع تاریخی و خط الرسم آن زمان بازمیگردد.
در اوایل اسلام بین اعراب رسم نبوده که هنگام نوشتن روی کلمات نقطه بگذارند.
همین نقطه نگذاشتن باعث ایجاد تشابه شده که آیا حضرت زهرا (س) ۷۵ روز بعد از رحلت پیامبر به شهادت رسیدند یا ۹۵ روز بعد،
چرا که ۷۵ در زبان عربی میشود سبعین و ۹۵ میشود تسعین و وقتی نقطه نداشته باشند کاملا شبیه هم هستند.

شبهات سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها

شبهه ششم، فضیلت حضرت در روایت فاطمه بضعه منی

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

روایت فاطمه بضعه منی به دلیل مذمت حضرت علی (ع) نازل شده است نه مقام والای حضرت زهرا،
چرا که مسور بن مخرمه میگوید: حضرت علی (ع) درسال دوم هجری قصد کرده بود همسر دومی به نام جویریه اختیار کند.

وقتی این خبر را پیامبر شنید فرمودند (فاطمه بضعه منی) تا به حضرت علی هشدار دهند
که اگر میخواهی با آن دختر ازدواج کنی باید دختر مرا طلاق بدهی.

جواب:
این نقل مسور بن مخرمه به کلی دروغ است زیرا:
اولا: این راوی ادعا میکند این واقعه در سال دوم هجری مشاهده کرده
در صورتی که خود راوی متولد سال دوم هجری است
پس یا در زمان این اتفاق به دنیا نیامده یا در نوزاد چند ماهه ای بیش نبوده

دوما: «جُوِیریه» تا سال هشتم هجرت کافر بود و ازدواج با کافر حرام است
پس چگونه ممکن است در سال دوم هجری حضرت علی چنین قصدی کرده باشد.
سوما) این دختر تا زمان حیات پیامبر(ص) یعنی سال دهم هجرت اصلا به مدینه نیامد تا این اتفاقات رخ دهد و پیامبر حضرت علی را از این کار نهی کنند.

شبهه هفتم، ساخته شیعیان

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

واقعه شهادت حضرت زهرا را فقط شیعیان نقل کرده اند پس احتمال دارد که این واقعه را خودشان ساخته باشند

جواب: این واقعه از مسلمات تاریخی است و در منابع مختلف و متعدد شیعه و سنی ذکر شده.
از آنجایی که این اتفاق در بین شیعیان مسلم است
به چند نمونه از منابع اهل سنت که این ماجرا را نقل کرده اند اشاره میکنیم.

منهاج السنه النبویه، الملل و النحل، انساب الاشراف، المصنَّف، الإمامه و السیاسه،
تاریخ طبری، عقد الفرید، مروج الذهب، میزان الاعتدال و موارد متعدد دیگر
از کتب معتبر اهل سنت ماجرای شهادت حضرت زهرا و هجوم به خانه ایشان را مکتوب کرده اند.

شبهه هشتم، اسیر درِ خانه علی

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

از روایاتی که در شان و منزلت حضرت زهرا نقل شده ماجرایی است که
همراه با خانواده شان سه روز روزه گرفتند و هنگام افطار هر سه روز فقیر و اسیر و یتیمی آمدند
و درخواست غذا کردند و ایشان تمام افطار خودشان را به این افراد دادند.

حال سوالی که پیش می اید این است که چگونه اسیر میتواند به در خانه کسی بیاید
در حالی که محل نگه داری اسیر زندان است؟

پاسخ:
در زمان پیامبر (ص) مطلقا زندانى وجود نداشت و حضرت رسول (ص) اسیران را تقسیم کرده
و به دست مسلمانان می سپرد، و می ‏فرمود مراقب آنها باشید، و به آنها نیکى کنید،
اما گاه پیش می آمد که شخص توانایى بر تأمین غذاى اسیران را نداشتند،
در این هنگام از دیگر مسلمانان کمک میخواستند یا حتی خود اسیر را راهی میکردند تا به سراغ دیگر مسلمانان برود

شبهه نهم، جایگاه حضرت زهرا

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

حضرت زهرا نزد خداوند و پیامبر بسیار عالی مقام هستند.
این مطلب علاوه بر منابع متعدد شیعه در کتب معتبر اهل سنت نیز نقل شده است.
به عنوان مثال در کتاب صحیح بخاری ج۴ ص۲۰۹ آمده است که پیامبر(ص) فرمودند:
(فاطمه سیده نساء اهل الجنه) یعنی: (فاطمه سرور زنان بهشتی است)

همچنین در همین کتاب در ج۴ ص۲۱۰ آمده است که پیامبر (ص) فرمودند:
(فمن أغضبها فقد أغضبنی) یعنی: (هرکس او (زهرا) را بیازارد مرا آزرده است.)
این ها تنها مشتی آب از اقیانوس وجودی ایشان بود.

شبهه دهم، مگر عربها دست روز زن بلند میکنند؟

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

چگونه ممکن است که غیرت عربی مردان اجازه دهد که دست روی زن بلند کنند
اینکار برای آنها ننگ است مخصوصا در مورد  دختر پیامبر

پاسخ:

 • کسانی که به خانه حضرت زهرا هجوم بردند، به دنبال کسب قدرت بودند
  و هر کاری برای رسیدن به آن میکردند که اولین آنها تشکیل سقیفه
  و زیر پا گذاشتن وصیت پیامبر در مورد خلافت امام علی (ع) بود.
 • سوال ما این است که آیا برای این مردان عرب زنده به گور کردن دختران ننگ بود؟
 • کتک زدن به دختران و زنان از این افراد بعید نیست همانطورکه در واقعه عاشورا
  زنان و دختران خردسال را کتک زدند.
 • این افراد احترام پیامبر را نگاه نداشتند و در روز آخر عمر پیامبر گفتند
  که همانا این مرد هزیان میگوید پس اهانت به دختر پیامبر نیز از این افراد بعید نیست.

بیشتر درباره حضرت زهرا سلام الله علیها:

مردم‌داری و گذشت در سیره حضرت زهرا

سبک زندگی اقتصادی و اشتغال اسلامی در کار و کارارسال دیدگاه

اطلاعیه ها