ویژگی های شاه در منظر فدائیان اسلام

ویژگی های شاه در منظر فدائیان اسلام

شاه بایستی مسلمان و پیرو آل محمد و مروج اسلام و مذهب پیروان آل محمد باشد و خود، رفتارش را کاملاً با قوانین اسلام وشیعه بیاراید و میزان اصلاح خود را اعلی حضرت علی(ع) قرار دهد… تشریفات بی جای موهوم را از محیط خود بکاهد و چاپلوسان و دروغ گویان و مداحان فریبنده را از پیش خود براند… در نماز جمعه ها و عیدین، برای همیشه حضور یافته و با مردم میان مردم باشد


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید