وجه اشتراک ادیان الهی

وجه اشتراک ادیان الهی

images

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که در مطلب گذشته مقدمه ای خدمتتان تقدیم کردیم ادیان به دو دسته اساسی الهی و زمینی تقسیم شد

اما ادیان الهی :

ادیان الهی در سه بخش اصلی یهود مسیحیت و اسلام مورد نقد و بررسی قرار میگیرند اما در این بخش قصد داریم که وجوه اشتراک این سه را تنها به صورتی کلی و گذرا بررسی کنیم

ادامه در ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که در مطلب گذشته مقدمه ای خدمتتان تقدیم کردیم ادیان به دو دسته اساسی الهی و زمینی تقسیم شد

اما ادیان الهی :

ادیان الهی در سه بخش اصلی یهود مسیحیت و اسلام مورد نقد و بررسی قرار میگیرند اما در این بخش قصد داریم که وجوه اشتراک این سه را تنها به صورتی کلی و گذرا بررسی کنیم

۱٫خدا باوری:در هر سه دین اسلام مسیحیت و یهودیت مشاهده میکنیم که اعتقاد خاصی به وجود خالق و قادری مطلق دارند که توانای به انجام همه ی امور است و تمام عالم تحت سیطره ی او قرار دارد

برای مثال در دین یهود در تورات اینگونه آمده که:

ای بنی اسرائیل بدان که، خدای خالق ما، خداوند یکتاست « سفر تثنیه ـ دواریم ۶:۴»

مگر نه این است که من خدا هستم. و معبودان دیگری غیر از من وجود ندارند» «یشعیا ۴۵:۲۱ و ۴۶:۹»
معبودان دیگر با وجود من برای تو نباشد» «سفر خروج ـ شموت ۲۰:۳»

به آنها سجده نکن و آنها را پرستش منما، زیرا که من خدای خالق تو هستم» «شموت ۲۰:۵»

یعنی یکتای خداوند مورد تاکید قرار گرفته اما نکته قابل توجه در صفات این خداست که آیا این خدا دارای تمام صفات کمالیه نیز هست؟؟آیا در اوج است همانطور که در این بند ها از تورات مرور کردیم ؟!!

به اختصار میگوییم : نه ، اما تفصیلش را در مطلب آینده ذکر خواهیم کرد…

اما مسیحیت در انجیل هم مطابی در همین مضامین میخوانیم از قبیل :

چون خدا بسیط است و متشکل از روح و بدن نیست، تغییرى در او رخ نمى دهد (دوم قرنتیان، ۱: ۲۰).

خدا خود و همه چیز و حوادث آینده را مى داند و مى شناسد. پدر، پسر و روح القدس یکدیگر را کامل مى شناسند (متى، ۱۰: ۳; نامه ى پولس به عبرانیان، ۴: ۱۳

و…

البته باید توجه کرد که مسیحیت علاوه بر انجیل تورات رو هم می پذیره و از این طریق میتوان مطالب بالا رو اینجا هم اضافه کرد.

والبته در اسلام که از جمله یا کلمه توحید (لا اله الا الله)تا سوره هایی مانند سوره توحید و…میشه تفصیلی اسلام رو در باره ی خدا تشخیص داد

اما فاکتور دوم یعنی معاد باوری

بازهم وقتی به تورات یهودیان مراجعه میکنیم اعتقاد به معاد به وضوح مشاهده میشه همانطور که در اسلام یا مسیحیت هست

برای مثال خداوند در کتاب حزقیال نبی به قدرت خود بر زنده کردن مجدد موجودات اشاره می کند ویا در انجیل اینگونه میخوانیم که ، تن های فاسد شده دوباره به شکل خود برمیگردند و باروح هایشان اجین می شوند و…باب ۱۹ایوب و در اسلام نیز آیاات بسیاری را درقرآن مشاهده میکنیم که در سوره هایی مانند قیامت واقعه و… میتوان نمونه هایی از آنها را دید

حال تنها موضوعی ه باقی می ماند این است که آیا هرسه دین ارسال پیامبران را به سوی مردم قبول دارند یا خیر

در این مورد نیز موارد زیادی از داستان پیامبران در هرسه کتاب قابل مشاهده است

از جریان موسی و هارون ر تورات گرفته تا ارسال رسلی چون خود حضرت عیسی که البته این در نزد مسیحیان به تجلی خدا شهرت دارد نه ارسال رسول و در اسلام که درقرآن مومن را با این تعبیر میبینیم «والمومنون کل آمن بالله و ملائکته وکتبه ورسله»یعنی ومومنان که به خدا و ملایکه و کتب آسمانی و همه پیامبران ایمان دارند..ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید