همه آلزایمر داریم !!

همه آلزایمر داریم !!

مرگ از چیزهایی است که واقعیت دارد ولی ما به آن فکر نمی کنیم؛ این می تواند به خاطر ترس ما از مرگ باشد و می تواند به خاظر ترس ما از این باشد که خود را محکوم کنیم ؛ چرا که شاید به نسبت این که قرار است بمیریم، خوب زندگی نمی کنیم. آیا غیر از این است که ما به مرگ خویش و بازگشت خویش به خاک آگاهیم ؟!! «کسى که متوجه باشد که خواهد مرد و در قبر گذاشته خواهد شد و در پیشگاه خداوند می ایستد و اعضای بدنش بر علیه او شهادت می دهند، بسیار افسوس می خورد و بسیار گریه می کند و بسیار فکر مى‏کند.»ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید