هشدار بی صدا

هشدار بی صدا

نباید از همسرتون در مقابل خانواده اش انتقاد کنید اینجوری شخصیت همسرتون و خودتون خراب میشه.

حتی اگر که همسرتون جلوی خانواده اش از شما انتقادی کرد شما نباید از کوره در برید و جوابش رو بدین.

بهتر است در آن زمان سکوت کنید و بعدا در خلوتتون بهش تذکر بدین.

این سکوت خودش یک نوع هشدار بی صداست.



ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید