هدف استفاده از گروه زنان

هدف استفاده از گروه زنان

هدف استفاده از گروه زنان

بعدها متوجه شدند که حضور زنان، به عنوان روکش ایمنی، فوق‌العاده مؤثر است؛ چه برای پوشش خانه‌های تیمی و چه برای ارتباطات. در حالی که ساواک روی پسرها و مردان جوان حسّاس بود، یک دختر می‌توانست به راحتی مدارک را در زیر چادر حمل کند، از سال ۴۸، عضوگیری زن‌ها شروع شد؛ یک « گروه زنان » هم ایجاد شد که مسئول آن منصور بازرگان یکی از اعضای قدیمی بود

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

سوءاستفاده از حق وتو

در ۲۲ آوریل ۱۹۸۶ آمریکا و انگلیس و فرانسه از حق وتو خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برعلیه تصویب پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط جنبش عدم تعهد استفاده کردند که حملات آمریکایی صورت گرفته علیه لیبی را محکوم می کرد. همچنین در ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۶ آمریکا از حق وتو خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تصویب قطعنامه ای استفاده کرد که به موجب آن از آمریکا خواسته می شد، به کمک های خود به شورشیان نیکاراگوا پایان دهد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

قانون داماتو ، قانون مجازات علیه ایران و لیبی

از آنجــا کــه جمهــوری اسلــامی ایــران بــر مواضــع انقلابــی اسلــامی خویــش در حمایــت از فلســطین پافشــاری کــرد، در آبــان ۱۳۷۴ کنگره ی آمریکا بودجه ی ۱۸ میلیــون دلاری بــرای ســرنگونی جمهــوری اســلامی تخصیــص داد، ســپس کلینتــون نیــز، در تاریــخ ۱۴مرداد ۱۳۷۵ قانــون مجــازات علیــه ایــران و لیبــی را  ( قانون داماتو )، کــه بــه تصویــب کنگــره رســیده بــود، امضــا کــرد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها