نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان:چندین پوستر پیرامون «نکات کارآفرینی و اشتغال جوان» در ادامه ارائه شده

همکاری

توسعه کارآفرینی

خصوصیات سازمان‌های کارآفرین

فرایند کارآفرینی

عامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی

مبارزه با مفاسدِ اقتصادی

ورود بخش خصوصی

صفت مدیران موفق

انگیزه

یافتن نیروی مناسب

آینده نگری

ریسک پذیری

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(نکات کارآفرینی و اشتغال جوان)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها