نمونه های عینی کارآمدی انقلاب اسلامی

نمونه های عینی کارآمدی انقلاب اسلامی

نمونه های عینی کارآمدی انقلاب اسلامی (حکومت دینی):

آمار پیشرفت های مربوط به حوزه زنان

نمونه های عینی کارآمدی انقلاب اسلامی : آمارها معمولا یکی از بهترین روش های ارزیابی یک رویداد هستند، آمارِ مهمترین دستاورها و پیشرفتهای زنان در جمهوری اسلامی را میتوانید در ادامه مطالعه فرمایید:
• در سال ۵۷ تنها ۳۵ درصد زنان باسواد بودند، امروز نزدیک ۹۰ درصد زنان کشورمان باسوادند.
• تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زن از ۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴۴ درصد رسیده است.
• پیش از انقلاب تنها ۱.۴ درصد اساتید دانشگاهها زن بوده اند، امروز زنان ۲۰ درصد اساتید دانشگاه اند.
• در ورزش بانوان از ۷ رشته در سال ۵۷ به ۳۸ رشته توسعه یافت.

• کل مدالهای جهانی ورزشی بانوان در سال ۵۷ حکومت پهلوی ۵ مورد در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی با رعایت حدود شرعی ۱۶۰ مورد بوده است.
• بانوان پزشک متخصص در سال ۱۳۹۵ از ۵۹۷ نفر به ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است
(رشد ۵۰ برابر)
• تاکنون انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان، ۵۳۰۰ نفر
پزشک فوق تخصص تربیت کرده است.

نمونه های عینی کارآمدی انقلاب اسلامی ایجاد استقلال در زمینه های مختلف

جوهره‌ی انسانیّت، عزم و اراده‌ی اوست و همگان، انسانی که در تصمیم‌گیری، استقلال ندارد را بدین سبب نکوهش می‌کنند.
اهمیّت برخورداری از استقلال در یک گستره¬ی کلان، اهمیت کلان¬تری نیز پیدا می¬کند؛
زیرا منافع و حقوق افراد بسیار بیشتری در گرو این موضوع قرار دارد.

برای تحقق استقلال در بخش¬های مختلف کشور، نیازمند بهره¬مندی از یک استقلال کلّی هستیم
که به منزله‌ی قطع دست دخالت اجنبی از امور داخلی و حفظ تمامیّت ارضی کشور است.
وانگهی، می‌توان استقلال را در محورهای مختلف، به جریان انداخت
و نظام فرهنگی، اقتصادی، فکری و سیاسی مستقلی را ایجاد کرد.

بدون تردید، یکی از عمده دستاوردهای انقلاب اسلامی، استقلال کلّی و سلبی کشور است.
این مهم از آن رو میسّر گردید که طلایه¬دار و رهبرانقلاب اسلامی،
خود از شخصیتی مستقل و عزمی راسخ بهره مند بود؛
بنابراین، به‌مدد این که بیگانه توانایی دخالت در امور داخلی را ندارد، جوانان انقلابی و مومن،
میتوانند با تلاش جهادی و روحیه‌ی انقلابی، استقلال کشور، در حوزه‌های دیگر را حاصل گردانند.

رهایی از نفوذ و قلدرگری دشمنان

اگرچه برده¬داری در شکل سنّتی خود سال¬ها قبل از میان رفته است، با این¬حال، استعمارنوین که پیش¬تر در دوران¬پهلوی بر تصمیم-گیریها و عزل و نصب¬ها حاکم بود، دست¬کمی از برده¬داری نداشت.

باتوجه به این که سیاست به دلیل پیوند عمیق با قدرت، تاثیرگذارترین عامل خارجی بر زندگی هر فردی است، استعمارکننده، مسیر و آرمان زندگی استعمارشونده را تعیین می¬کند و تغییر میدهد.

فرح پهلوی در خاطرات خود، از وضع اسفناک سیاسی دوره¬ی پهلوی دوّم، پرده برمی¬دارد:«گاهی به محمدرضا می¬گفتم چرا با علم به این که این پدر سوخته¬ها نوکر اجنبی هستند، اخراج¬شان نمی¬کنی؟

محمدرضا می¬گفت: چه فایده ای دارد؟ این¬ها را اخراج کنم، دَه نفر دیگر را اطرافم قرار می¬دهند. بگذارید این¬ها باشند تا خیال دولت¬های خارجی از حسن انجام امور در ایران راحت باشد.» (درودی, ۱۳۹۸, ص. ۳۳)

این درحالی است که در جمهوری¬اسلامی، عزل و نصب تمامی، مسئولین یا به صورت مستقیم بر عهده¬ی مردم است و یا این کار به صورت غیرمستقیم انجام می¬شود. همچنین، نفس اسلامّیت حکومت از همان ابتدا، به انتخاب آراء واگذار گردید که حاکی از استقلال سیاسی است.

کاهش درصد افراد زیر خط فقر

انقلاب اسلامی در توسعه¬ی عدالت اجتماعی و کاهش فقر، پیشرفت چشمگیر و قابل توجهی داشته است.
این مهم وقتی بیشتر عیان میشود که بدانیم، جمهوری¬اسلامی، نه تنها در مقایسه با دوران پهلوی، بلکه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نیز، عملکرد به مراتب بهتری داشته است.

به گزارش وب¬سایت «تریبون اقتصاد» یا «financial tribune» مقدار ۴۶ درصد ایرانیان،
در دوران پهلوی، زیرخط فقر به سر می¬بردند؛

این درحالی است که این آمار پس از روی کارآمدن جمهوری¬اسلامی، سال به سال کمتر شده است.
به گزارش این وب¬سایت، در سال ۲۰۱۷، تنها ۱۲٫۹ درصد ایرانیان، زیرخط فقر بوده‌اند (Knoema, 2021).

به گزارش شبکه محاسبه فقرِ بانک جهانی، ۱۲ درصد مردم آمریکا در سال ۲۰۱۶ و ۱۸ درصد مردم انگلستان
تا ۲۰۱۴ و ۱۵٫۷ درصد مردم آلمان تا سال ۲۰۱۵ زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

گسترش جنبش‌های عدالت خواه در عرصه جهانی

استکبارستیزی و عدالت خواهی جمهوری اسلامی منجر به گسترش جنبش های عدالت خواهانه در عرصه جهانی شده است.
برخی از فعالیت های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی به شرح زیر اند:

۱. حمایت ازملتهای مظلوم و ستمدیده دنیا، ایران را به پرچمدار عدالت خواهان جهان تبدیل کرده است.
۲. گفتمان سازی عدالت خواهانه انقلاب اسلامی در جهان، دست زورگویان بین المللی را از بسیاری از منابع ملتهای ستمدیده، کوتاه کرده است.

۳. به برکت اعتماد به نفس برخاسته از انقلاب اسلامی، ملت ایران با پیشرفتهای شگرف علمی و فناورانه نظام تبعیض آمیز دسترسی به علم و فناوری پیشرفته را بر هم زد.
۴. ملت ایران با تقدیم نزدیک به سیصد هزار شهید و صدها هزار جانباز در راه تحقق عدالت جهانی، آمادگی خود را برای ظهور عدالت گستر جهان اثبات کرده است.

بیشتر از گروه روشنگر:
«ما می‌توانیم» چگونه محقق میشود؟!

حل مشکلات اقتصادی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها