نظر امام خمینی ره در مورد فدائیان

نظر امام خمینی ره در مورد فدائیان


آقای جعفریان در کتاب خود این جمع‌بندی و موارد مسلم تاریخ را بیان کرده‌­اند: آقای واعظ‌زاده درباره موضع امام خمینی نسبت به فدائیان می‌گوید یک روز در جلسه خصوصی‌ از ایشان شنیدم که فرمود اینان (فدائیان اسلام) بدون هیچ آلت و اسلحه‌ای، فقط با سخنرانی، با دستگاه درافتاده‌اند و دستگاه را به وحشت انداخته‌اند


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید