مهربانترین مهربانان

مهربانترین مهربانان

یکی از سوالات مرسوم پیرامون امام زمان ( عج ) اینست که امامی که غائب است چگونه می تواند به مردم سود برساند ؟ وجود امام زمان ( عج ) موجب نزول رحمت خدا و فیض خداوند برای اهل زمین است ، همانگونه که خورشید پشت ابر ، آسمانیان و اهل زمین را از تابش نور خود محروم نمی سازد ، امام زمان نیز مردم را از پرتو الطاف خود محروم نمی سازد . امام زمان علیه السلام : نفع‌ بردن‌ از من‌ در زمان‌ غیبتم‌ مانند نفع‌ بردن‌ از خورشید هنگام‌ پنهان‌ شدنش‌ در پشت‌ ابرهاست‌ و همانا من‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ زمین‌ هستم‌ ، همچنانکه‌ ستارگان‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ آسمانند . بحار الأنوار ، ج‌ ۵۳ ، ص‌ ۱۸۱ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید