معیار حضرت زهرا برای انتخاب همسر

معیار حضرت زهرا برای انتخاب همسر: حضرت زهرا خواستگاران زیادی داشتند، اما هیچکدام با ملاک ایشان مطابقت نداشتند.ما انسانها موجودات مختاری هستیم و اون چیزی که سرنوشت ما رو میسازه انتخاب هامونه. انتخاب ها مسیر زندگی ما رو مشخص میکنند و ما رو خوشبخت و گاهی سیاهبخت میکنند.یکی از مهمترین انتخاب های زندگی هامون انتخاب … ادامه خواندن معیار حضرت زهرا برای انتخاب همسر