مطالعه در مورد دستاوردها

مطالعه در مورد دستاوردها

یکی دیگر از محورهای مطالعه، دستاوردهای هفت‌گانه‌ی بیانیه و تحلیل و تعمیق آن است. باید شیوه‌های رسیدن به این دستاوردها را مرور کرد، علل موفقیت را جستجو و به دستاوردهایی فکر کرد که می‌توانست در چهل سالگی انقلاب مطرح شود اما آنطور که باید و شاید محقق نشد. محور دیگر که می‌توان ذیل دستاوردها به آن پرداخت، عواملی است که ممکن است این دستاوردها را تهدید کند.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها