مصادیق کمک مؤمنانه

مصادیق کمک مؤمنانه

کمک های مادی

افراد عامل به سبک زندگی اسلامی، چه کمک‌هایی به دیگر مؤمنان می‌کنند؟
با پشتوانه راوایات:

  • کمک در ازدواج
  • تأمین نیازمندی ها
  • سرپرستی یک خانواده ناتوان
  • اطعام مؤمنان
مصادیق کمک مؤمنان

حمایت‌های معنوی

در راستاسی کمک مؤمنان چه کارهای قشنگی رو میشه بدونه پول هم انجام داد؟

مصادیق کمک مؤمنان

بیشتر:
تاثیر پذیری زنان ایرانی از حضرت زینب در جنگ تحمیلی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها