مسیر آزاد

مسیر آزاد

در زمان محمدرضا هر کسی به محمدرضا نزدیک می شد حسابی نانش در روغن بود و میتوانست هر چقدر می خواهد ثروت برای خودش فراهم کند.

یکی از افرادی که این طمع را کرد تا به محمدرضا نزدیک شود و بتواند به نفعی برسسد سرلشگر آزاد بود.

سرلشگر آزاد دختری بسیار زیبا و موطلایی داشت به نام گیلدا.

وقتی محمدرضا به اصفهان رفته بود سرلشگر آزاد دخترش را نزد محمدرضا می فرستد و محمدرضا نیز فورا دلبسته زیبایی طبیعی او می شود و او را به کاخ خودش می برد. آزاد از راه دخترش به محمدرضا بسیار نزدیک شد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید