مستند کار و طلبه

مستند کار و طلبه

مستند کار و طلبه: بد ترین چیز بیکاریه، این رو اول انسان باید تو ذهنش داشته باشه.
وضعیت یه جوریه که باید حتمی آدم برای گذروندن زندگی یه کاری رو انتخاب کنه

بیشتر:
رونق تولید
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(مستند کار و طلبه)


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها