مسئول جوان (اینفوگرافی)

مسئول جوان (اینفوگرافی)

اهمیت و چرایی مسئولیت جوانان؛

مسئول جوان (اینفوگرافی) :ما نیازمندیک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس وبا محوریت جوان متعهد وحزب اللهے، به سمت چشم انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذارجوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد.

الزامات حرکت عمومے باجوانان مسئول

مسئول جوان (اینفوگرافی) :هرحرکت عمومی منضبط ، صحیح و عقلانی به چهار عنصر نیاز دارد، شناخت واقعی از صحنه ای جهت گیری مشخصه .۴برخورداری از عامل ها عوامل امیدبخش و اتخاذ راهکارهای عملی برای هدایت این حرکت عمومے۔ دیدار جمعی از دانشجویان با رهبرانقلاب ۱۳۹۸/ ۰۲ / ۰۱ )

شناخت واقعی از صحنه

باید بدانید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با چه کسی روبه‌رو است، با چه کسی مواجه است، فرصتهایش کدامها هستند، تهدیدهایش کدامها هستند، دشمنهایش چه کسانی هستند، دوستهایش چه کسانی هستند؟
جهت گیری مشخص
جهت‌گیری به سمت جامعه‌ی اسلامی یا تمدّن اسلامی است و حرکت عمومی، ما را باید به یک تمدّن پیشرفته‌ی اسلامی برساند.

بیشتر:
اعتماد به جوان
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(مسئول جوان (اینفوگرافی))ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها