محمد رضا و مهمانداران

محمد رضا و مهمانداران

لوفت هانزا یک شرکت بزرگ هواپیمایی در آلمان است.

این شرکت زیباترین زنان را برای مهمانداری استخدام میکند.

محمدرضا نیز در برابر زنان زیبا و بور کاملا تسلیم بود و نمیتوانست جلوی میلش را بگیرد.

بعد از سفرهایی که محمدرضا با شرکت هواپیمایی لوفت هانزا داشت شیفته آنان شد و دربار یاران مجبور شد مبالغ زیادی را صرف کند تا این مهمانداران را به ایران دعوت کند تا محمدرضا یک شب از آنها استفاده کند وسپس آنها را باز میگرداندند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید