محمد تقی مهدیخانی، تاکسیرانی خصوصی

محمد تقی مهدیخانی، تاکسیرانی خصوصی

محمد تقی مهدیخانی، تاکسیرانی خصوصی:
من حرکت کردم و راه رفتم و رسیدم. به همین سادگی و به همان سختی. با یاری حضرت حق.زیرا که اگر نبود موفق نمیشدم.
اگر امروزه شرکت ما به عنوان شرکت مرجع بین مردم مطرح است فقط و فقط به یک دلیل است آن هم چیزی نیست جز ” پشتکار”  که نتیجه آن همه تلاش و سختی را نشان داد.و هیچگاه منتظر کسی نشدم که بیاید  و به من حرفی و نکته ای بیاموزد. موفقیت نتیجه دست رو دست گذاشتن نیست  بلکه باید جنگید و دوید.
مطمئن هستم بی هدف به این دنیا نیامده ام.” هدف و امید” محرک ترین نیروی من  در مسیر پیشرفت و زندگی ام بوده و همچنین وجود همسرم.

قوانین متعدد مهم موفقیت های کار آفرینان علی الخصوص مهدیخانی:

۱.حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای کار بالا بزند
۲. اندکی فرصت شناسی بهتر از کوهی دانش و خردمندی است.
۳. هیچگاه ۱۰۰% چیزی را برای کسی برملا نکنید
۴. جمعی حواس و بسته بودن دهان
۵. کنار هر مرد موفقی یک زن موفق وجود دارد
۶. دوستانتان را نزدیک خود نگه دارید دشمنانتان را نزدکی تر
۷. برای پول دراوردن باید پول خرج کرد
۸. متمرکز بودن و پشتکار عناصر حیاتی موفقیت.
۹. به آروزی های خود پاسخ مثبت دهید
۱۰. یادداشت اهداف
۱۱. موفقیت خود را تجسم کنید
۱۲. باور ها و عقاید خود را ارزیابی کنید
۱۳. به گونه ای عمل کنید که میخواید باشید
۱۴. تمام احساسات خود را بپذیرید
۱۵. کار های قبلی ناتمام را تمام کنید
۱۶. خود را آموزش دهید دانایی توانایی است
۱۷.  قدر خود و استعداد هایتان‌را بدانید
۱۸. بهانه هارا کنار بزارید
۱۹.  من ” نمی توانم” را کنار بزارید
۲۰.  بدانید یک زمان شروع ایده ال وجود ندارد
۲۱. کوچک شروع کنید بزرگ ببینید
۲۲. حرف و دلتان یکی باشد
۲۳. مغلوب فشار های سخت نشوید
۲۴. انتظار مقاومت و مخالفت را داشته باشید
۲۵. صبر و بردباری داشتن
۲۶. کمک بخواهید
۲۷. به حس درونی خود اعتماد کنید

بیشتر:
فعالین کار آفرینی اجتماعی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها