قرص سکوت

قرص سکوت

حتما در فیلم ها دیده اید که بعضی ها با قرص خودکشی میکنند.

با همان قرصی که درمان میکند و باعث تسکین درد میشود خودشان را میکشند البته با زیاده روی در مصرف آن.

سکوت مثل یک قرص در زندگی عمل میکند، یعنی گاهی اوقات مرد خانه به سکوت نیاز دارد خب آن را به همسرتان هدیه دهید.

اما نباید اجازه دهید موسییی خانه شما بشود سکوت و هیچ گونه حرفی بین شما رد و بدل نشود.

این سکوت زیاد باعث مرگ زندگی مشترکتان خواهد شد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید