قدر فرصتها را بدانید …

قدر فرصتها را بدانید …

حاج محمد طاهری۳۸شما فرصت های زیادی دارید حیف است بیهوده هدر شود سعی کنید کتاب های استاد مطهری و دستغیب و احادیث ائمه اطهار را مطالعه کنید  و فکر خود را گسترش دهید

هر چه میتوانید قرآن و نهج البلاغه بخوانید و درس تجوید قرآن و عربی که در آن جا امکان دارد بیاموزید مبادا فرصتهایی که در آن منطقه مقدس دارید از دست بدهید

از نامه سردار شهید حاج محمد طاهری به برادرارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید