قابلامه های چند طبقه

قابلامه های چند طبقه

مردم در زمان پهلوی تحت فشار اقتصادی بودند.

درآن  زمان اوضاع معیشتی مردم به هیچ وجه مساعد نبود . این را همه شنیدیم که فقط شب عید برنج میخوردند یا اینکه مردم بر اثر گرسنگی جان میدادند. اما در همین وضعیت با اینکه یک پسر نوجوان بیشتر از یا دو بشقاب نمیتواند بخورد آقا زاده ها برای ناهار مدرسه شان قابلمه های چهار پنج طبقه را پر از غذا میکردند و به مدرسه میبردند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید