فقط همین دو تا !!!

فقط همین دو تا !!!

برخورد صحیح و به جا و واکنش مطلوب و انسانی از جمله ویژگی هایی است که اسلام از ما خواسته است. مدیریت کنش ها و واکنش ها به نحو مثبت در بهبود عمکرد در زندگی فردی و دینی و زندگی اجتماعی بسیار موثر است. این که در قبال کنش ها مثبت دیگران مقابله به مثل و یا حتی مقابله به فراتر از مثل کنیم از نمونه های این نحو مدیریت است. تشکر در مقابل نیکی و پذیرش اشتباهات و سعی در تکرار آنها نیز نمونه هایی در این راستا هستند. امام باقر علیه السلام می فرمایند:« به خدا قسم خداوند از مردم بیش از دو خصلت را نمی خواهد ؛ یکی این که به نعمت های خداوند اقرار کنند تا خداوند نعمت هایشان را افزایش دهد و دیگری این که به اشتباهاتشان اعتراف کنند تا خداوند آن ها را ببخشد.»ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید