فرهنگ صبوری

فرهنگ صبوری

فرهنگ صبوری
“روز بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشای ساحت مردانگی و وفای بنی آدم آمدند.
مردانگی و وفا را کجا می توان آزمود، جز در میدان جنگ،
آن جا که راه همچون صراط از بطن هاویۀ آتش می گذرد؟
دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،
و گرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح و سِلم، چه بسیارند اهل دین،
آن جا که شرط دین داری جز نمازی غراب وار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و طوافی چند برگرد خانه ای سنگی نباشد.
(فتح خون:۱۱۳)”

دیگر تولیدات دیجیتال ما:
توسل به خدا و معصومین (علیهم السلام)
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها