عوامل انحراف کوفیان

عوامل انحراف کوفیان

از عوامل انحراف کوفیان :درست است که چند دهه از اسلام و گسترش آن گذشته بود،
اما ارتقاء فرهنگی چیزی نیست که به این سادگی و سرعت
از مدینه تا اقصی نقاط شام گسترش یابد و در اذهان و روش و رفتار مردم رسوخ و نفوذ کند.
اینکه افراد کاملا با فرهنگ اسلامی تربیت شوند و سطح دینی آنها افزایش پیدا کند،
امری است تدریجی و زمان بر، که به سادگی تحقق نمی‌یابد.
مخصوصا وقتی حکومت و همه امکانات تبلیغی، در قبضه کسی مثل معاویه نمی‌باشد.
معاویه روی این مطلب بسیار سرمایه‌گذاری کرد و توانست تا میزان زیادی
نظر مردم برای بیعت با یزید را جلب نماید و با ترفندهایی که به کار می‌گرفت، از حساسیت مردم بکاهد.

بیشتر:
تحریفات عاشورا؛علل ها،پیامدها و راهکارها
دیگر تولیدات دیجیتال مجموعه:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(عوامل انحراف کوفیان)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها