علاج مشکلات فرهنگی

علاج مشکلات فرهنگی

به نظر من علاج مشکلات این کشور را چیز دیگرى جز اصلاح فرهنگى نمى تواند بکند. ما یک تصحیح فرهنگى لازم داریم. قدم اوّل هم این است که یک مرکز بیناى هوشیار نگاه کند و ببیند مشکلات فرهنگى جامعه چیست. به مشکلات کوتاه مدّت هم توجّه نکند


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید