صوت مصاحبه با کارآفرینان

صوت مصاحبه با کارآفرینان

صوت های یازده مصاحبه با کارآفرینان ایرانی که کارشون درسته
در چهار بخش:

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(صوت مصاحبه با کارآفرینان)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها