صبر بی جا

صبر بی جا

یه وقتایی گفتن رو نباید به تأخیر انداخت. فکرکنید مشکلی پیش اومد ولی به شوهرتون نگفتید . بعد از چند روز از رفتار های همدیگر دچار سوء برداشت شدید. سرانجام این حرف نزدن ها به یک نزاع منجر شد.آن وقت به این فکر می افتید که چرا از اول مشکل را بیان نکردید! تحقیقات نشان داده است، افرادی که آنقدر درباره مشکلاتشان صحبت نمی کنند، تا کاسه صبرشان لبریز شود، دچار مشکلات جسمی و روحی زیادی می شوند. اضطراب، افسردگی، خستگی، دردھای مزمن و مشکلات گوارشی در این افراد زیاد دیده میشود. بسیاری از زوجین از چنین مشکلاتی شکایت دارند، در حالی که مشکل اصلی آن است که درباره مسائل و مشکلاتشان با ھم صحبت نمی کنند.



ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید