شهید نماز در عاشورا

شهید نماز در عاشورا

شهید نماز در عاشورا: شب عاشورا امام تمام یاران را پشت خیمه ها جمع کرد.
به آنها فرمودند که من بیعتم را از شما برداشتم،
هر کس که میخواهد دست دوستش را بگیرد و شبانه از اینجا فرار کند.
هنگامی که امام این حرف را زدند یاران بلند شدند و با تمام وجود ابراز وفاداری کردند.
دومین نفری که بلند شد و ابراز وفاداری کرد سعید بن عبدالله حنفی بود.
سعید بلند شد و گفت به خدا قسم، هرگز تو را تنها نمی گذاریم و رهایت نمی کنیم
تاخداوند بداند که ما حرمت پیامبر را در تو حفظ کردیم!
به خداسوگند، اگر می دانستم که کشته می شوم، سپس زنده شده و بار دیگرزنده زنده سوزانده می شوم
و خاکسترم را بر باد می دهند و این کارهفتاد مرتبه در باره من انجام می شود،
هرگز دست از تو برنمی داشتم
با این سخنان شوری در میان جمع یاران افتاد و آرامشی در دل مولایش حسین.

اما کار سعید همینجا به پایان نرسید. او روز عاشورا حماسه ای دیگر خلق کرد
ظهر عاشورا هنگامی که امام به نماز ایستادند سعید سپر امام و نمازگذاران شد.
او هر تیری که می آمد را به آغوش میکشید و با بدنش مانع اصابت تیر به امام میشد
تا اینکه نماز امام به پایان رسید و سعید بر روی زمین افتاد
و به عنوان شهید نماز در روز عاشورا جاودانه شده.

دیگر تولیدات دیجیتال ما:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
پوسترهای کار و تولید در اسلام
عابس ، جنگجوی صفین و رزمنده عاشورا


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید