سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی

سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی

سبک زندگی دینی را به هنر شعر مزین کنید

سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی: من می‌خواهم خواهش کنم که برادران عزیز در مطالعات خودشان، در پیگیری‌های خودشان
روی مسئلۀ سبک زندگی ائمه (علیهم السلام) و سبک زندگی اسلامی کار کنند؛
شعرای متعهد و برجستۀ ما این را به هنر شعر مزین کنند و در مجالس خوانده بشود تا فرهنگ‌سازی بشود

سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی

سبک زندگی شهدا

سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی

صدا و سیما وظیفه ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی را بر عهده دارد

سه راهکار ترویج سبک زندگی دینی

بیشتر:
خدمت با مهارت و حرفه
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها