سردار شهید حاج محمد طاهری

سردار شهید حاج محمد طاهری

img_20161111_162710 امروز که ما را به جرم مسلمان بودن با موشک های ۹متری به خاک و خون میکشند جز مبارزه و دفاع از حریم قرآن ، هیچ راه دیگری نیست و باید ملت مظلوم عراق از زیر چکمه های دژخیمان ، نجات پیدا کند

از نامه والفجر۴ سردار شهید حاج محمد طاهریارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید