سردار حاج محمد طاهری

سردار حاج محمد طاهری

img_20161209_180929

صبح ساعت ۶ با آنها خداحافظی کردم و جرأت نکردم از اعزام به جبهه بگویم چون آنها آمادگی این حرف را نداشتند و ترسیدم اگر بگویم ، زیاد گریه کنند و قلب من از نظر عاطفی بسوزد و در تصمیم من نقطه ضعفی ایجاد شود … با دلی که از محبت مادر و بستگانم بود صورت فرزندم که ۸ ماهه بود را بوسیدم و با نگاهی مهر آمیز با همه خداحافظی کردم
از برگه نوشته شده در دوران مجروحیت سردار حاج محمد طاهریارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید