سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت:در اینجا چهار پوستر تولید شده از بیانات رهبری در زمینه اشتغال، پیشرفت، امید و رکود ارائه می‌شود. سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت:

مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است…

۲٫ فصل جهش

۳٫ امید و حرکت

بیشتر:
استقلال ایران
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها